Η μαγνητική παγκρεατογραφία στην αξιολόγηση των παθήσεων του παγκρεατικού πόρου

Η μαγνητική παγκρεατογραφία στην αξιολόγηση των παθήσεων του παγκρεατικού πόρου

Χ. Δρόσος, Β. Κατσαρός, Μ. Μητρόπουλου, Μ. Ντούσκου, Χ. Τριαντοπούλου, Π. Σπάθη, Χ. Μουρτόπουλος, Α. Νικολάου

Τμήμα Υπολογιστικής Τομογραφίας και Μαγνητικού Συντονισμού, Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ "Γ. Γεννηματάς"

Σκοπός: Να εκτιμήσουμε ποικίλες παθήσεις του παγκρεατικού πόρου με τη μαγνητική παγκρεατογραφία (ΜΠ) με συγκράτηση της αναπνοής.
Υλικό και μέθοδος: Εξετάστηκαν 355 ασθενείς με υποψία παγκρεατικής νόσου, χωρίς ουδεμία χορήγηση φαρμακευτικού σκευάσματος σε ένα μαγνήτη 1,5Τ, με υπερταχείες ακολουθίες (HASTE και Single Shot TSE) με συγκράτηση της αναπνοής, χρήση επιφανειακού κυκλικά πολούμενου συνεργικού (phased-array) πηνίου και ανασύνθεση σε MIP αλγόριθμο. Τα ευρήματα συγκρίθηκαν με άλλες απεικονιστικές μεθόδους (ΥΤ - ΜΤ - ERCP).
Αποτελέσματα:Διαγνωστική προσέγγιση είχαμε σε όλες τις παθήσεις. Η ΜΠ ανέδειξε ανατομικές παραλλαγές σε 19 ασθενείς, διφυές πάγκρεας σε 16, συμφύσεις-στενώσεις του πόρου σε 31, διάταση του παγκρεατικού πόρου σε 82, διάταση των μικρών εκφορητικών πόρων του υπολοίπου παγκρεατικού δένδρου σε 12, λίθους στον παγκρεατικό πόρο σε 63, ψευδοκύστεις σε 20, πολλαπλές κύστεις του παγκρέατος σε 1 ασθενή με γνωστή νόσο von Hippel - Lindau και κακοήθη νεοπλάσματα σε 62. Η συνολική ακρίβεια της μεθόδου ήταν 100% όσον αφορά την διάταση, τους λίθους και το διφυές πάγκρεας.
Συμπέρασμα:Η ΜΠ αποτελεί μια ευαίσθητη και ακριβή μέθοδο στη διάγνωση των παθήσεων του παγκρεατικού πόρου, ιδιαίτερα όταν είναι γνωστές οι επιπλοκές της ενδοσκοπικής παγκρεατογραφίας.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK