Απεικονιστικά ευρήματα σε δυο περιπτώσεις εγκεφαλικής ημιατροφίας (σύνδρομο Dyke-Davidoff-Masson)

Απεικονιστικά ευρήματα σε δυο περιπτώσεις εγκεφαλικής ημιατροφίας (σύνδρομο Dyke-Davidoff-Masson)

Α. Μαζιώτη, Α. Μαρκόνης, Κ. Βάσιου, Ι. Φεζουλίδης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ιατρικής Απεικόνισης

Παρουσιάζονται τα ευρήματα της υπολογιστικής τομογραφίας (ΥΤ) δύο περιπτώσεων εγκεφαλικής ημιατροφίας (σύνδρομο Dyke-Davidoff-Masson). Σε αμφότερες τις περιπτώσεις αναδείχθηκε μονόπλευρη εγκεφαλική ατροφία. Σύστοιχα με τη βλάβη παρατηρήθηκαν υποπλασία του πρόσθιου και μέσου κρανιακού βόθρου, πάχυνση των οστών του θόλου του κρανίου, υψηλή θέση του λιθοειδούς οστού, υπερπνευμάτωση του μετωπιαίου κόλπου, αντιρροπιστική έλξη και διεύρυνση της πλάγιας κοιλίας, διεύρυνση των φλοιικών αυλάκων και μικρή μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής προς την ατροφική πλευρά.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK