Συγκριτική εκτίμηση της φορητής ακτινογραφίας θώρακος με την υπολογιστική τομογραφία θώρακος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Συγκριτική εκτίμηση της φορητής ακτινογραφίας θώρακος με την υπολογιστική τομογραφία θώρακος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Τ. Γερούκης [1], Μ. Σιδηροπούλου [1], Κ. Μανωλοκάκη [1], Χ. Παίων [1], Μ. Μπιτζάνη [2], Β. Ναλαμπάντη [1], Φ. Κωδωνάς [2], Β. Καλπακίδης [1], Π. Παλλάδας [1]

[1] Ακτινολογικό Εργαστήριο
[2] Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Π.Ν. "Γ. Παπανικολάου" Θεσσαλονίκη

Σκοπός της μελέτης μας είναι να συγκριθούν τα ευρήματα της φορητής ακτινογραφίας θώρακος (ΦΑΘ) με τα αντίστοιχα της υπολογιστικής τομογραφίας θώρακος (ΥΤΘ) σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να καθορισθεί η διαγνωστική εμβέλεια της ΦΑΘ και το κατά πόσο η ΥΤΘ επηρεάζει την κλινική αντιμετώπιση.
Σαράντα δύο ασθενείς που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ το τελευταίο έτος υπεβλήθησαν σε 45 εξετάσεις ΥΤΘ. Ανασκοπήθηκαν οι φάκελοί τους για την καταγραφή της αιτίας εισαγωγής στη ΜΕΘ, του λόγου που ζητήθηκε η ΥΤΘ και των ευρημάτων από τις ΦΑΘ και την ΥΤΘ.
Με τη ΦΑΘ αναδείχθηκαν 133 ευρήματα και με την ΥΤΘ 219. Το 88% των ευρημάτων της ΦΑΘ επιβεβαιώθηκαν από την ΥΤΘ. Η ΥΤΘ προσέθεσε 87 ευρήματα που δεν παρατηρούνταν στις προηγούμενες ΦΑΘ. Το 25,3% των νέων ευρημάτων της ΥΤΘ ήταν κλινικά σημαντικά. Τα συνηθέστερα ευρήματα ήταν πνευμονικά αποστήματα, μεγάλες υπεζωκοτικές συλλογές και ανυποψίαστη πνευμονία. Τα ευρήματα της ΥΤΘ οδήγησαν σε άμεση μεταβολή της κλινικής αντιμετώπισης σε 19 ασθενείς (42,2%).
Η ΦΑΘ παρέχει επαρκείς πληροφορίες στην πλειοψηφία των ασθενών της ΜΕΘ. Η ΥΤΘ προσθέτει στη διαγνωστική ακρίβεια και επηρεάζει την κλινική διαχείριση των ασθενών της ΜΕΘ, αποκλείοντας συγκεκριμένα κλινικά ερωτήματα, επιβεβαιώνοντας διαγνώσεις για τις οποίες ετίθετο η υποψία ακτινογραφικά και αναδεικνύοντας καινούργια ευρήματα.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK