Αξιολόγηση της κυστικής ίνωσης των πνευμόνων με αξονική τομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

Αξιολόγηση της κυστικής ίνωσης των πνευμόνων με αξονική τομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας

Α. Οικονόμου [1], Π. Καραγιάννη [3], Ι. Τσανάκας [3], Φ. Παπαδοπούλου [1], Ε. Ζαφιρειάδου [1], Σ. Δευτεραίος [2], Γ. Αλεξιάδης [2], Ι. Μανάβης [2]

[1] Ακτινολογικό Εργαστήριο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
[2] Ακτινολογικό Εργαστήριο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
[3] Γ' Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου της ΥΔΙΑΤ των πνευμόνων στην ανάδειξη των απεικονιστικών ευρημάτων της κυστικής ίνωσης των πνευμόνων.
Υλικό - Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται 58 ασθενείς με Κ.Ι. οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ΥΔΙΑΤ πνευμόνων - πάχους 1,5 χιλ. και μεσοδιαστήματα 10 χιλιοστών - σε βαθιά εισπνοή και επιλεκτικές τομές σε εκπνοή. Η αξιολόγηση των απεικονιστικών ευρημάτων έγινε με βάση τις ακόλουθες 11 παραμέτρους: παρουσία βρογχεκτασίας, ενσφήνωση βλέννης, πάχυνση τοιχώματος βρόγχου, ατελεκτασία - πύκνωση, σημείο θολής ύαλου, σημείο μπουμπουκιασμένου δέντρου, εικόνα μωσαϊκού, εμφύσημα, εμφυσηματική κύστη, σακοειδείς βρογχεκτασίες - αποστήματα και την πάχυνση μεσολοβιδίων διαφραγμάτων.
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 58 ασθενών η πιο συχνά παρατηρούμενη βλάβη στην ΥΔΙΑΤ ήταν η παρουσία βρογχεκτασιών (93,1%), ακολούθησε η καταγραφή της ατελεκτασίας - πύκνωσης (74,13%), η πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων (72,41%), το σημείο του μπουμπουκιασμένου δέντρου (68,96%) και η ενσφήνωση βλέννης (67,24%). Τα πιο σπάνια ευρήματα ήταν οι εμφυσηματικές κύστεις (12,06%) και το εμφύσημα (8,62%).
Συμπέρασμα: Η ΥΔΙΑΤ αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητη και αξιόπιστη απεικονιστική μέθοδο για την πρώιμη ανίχνευση των βλαβών των πνευμόνων και το μακροχρόνιο έλεγχο των ασθενών με Κ.Ι.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK