Θρόμβωση σηραγγώδους κόλπου: Απεικονιστική διερεύνηση

Θ. Στεργιούδα, Μ. Μιχαηλίδης, Ρ. Βέκιου, Ε. Σκουρτανιώτη, Α. Μπιντούδη,  Χ. Μαυρίδου, Α. Άγριου, Γ. Ροδοκαλάκης, Σ. Χονδροματίδου

Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι η  απεικονιστική διερεύνηση περιστατικών με θρόμβωση  σηραγγώδους κόλπου και η καταγραφή  των επιπτώσεων της νόσου στους κόγχους και  το εγκεφαλικό παρέγχυμα.  Υλικό και μέθοδος: Με τη μέθοδο του μαγνητικού  τομογράφου εξετάστηκαν συνολικά 12  άτομα (4 γυναίκες και 8 άντρες), ηλικίας 3-76  ετών, στους οποίους διαπιστώθηκε θρόμβωση  των σηραγγωδών κόλπων. Σε ορισμένους ασθενείς  διενεργήθηκε μαγνητική αρτηριογραφία και  φλεβογραφία για την ακριβέστερη απεικόνιση  του θρόμβου.   Αποτέλεσμα: Σε 11 ασθενείς η διόγκωση των  σηραγγωδών κόλπων συνδυαζόταν και με ευρήματα  από τους οφθαλμούς ενώ σε 1 μόνο τα  ευρήματα περιορίστηκαν αποκλειστικά στους  σηραγγώδεις κόλπους. Σε 1 ασθενή ανευρέθη  μικρό απόστημα πίσω από τον οφθαλμό και σε 1  αναδείχθηκε η επέκταση του θρόμβου στο σύστοιχο  εγκάρσιο και άνω λιθοειδή κόλπο. Επιπλέον  σε 1 ασθενή αναδείχθηκε θρόμβωση της έσω  καρωτίδας αρτηρίας και πολλαπλά εγκεφαλικά  έμφρακτα σύστοιχα της βλάβης.   Συμπέρασμα: Η θρόμβωση των σηραγγωδών  κόλπων είναι μια δυνητικά θανατηφόρος νόσος  που απαιτεί ταχεία διάγνωση και θεραπεία. Η  μαγνητική τομογραφία και φλεβογραφία παίζουν  σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του θρόμβου  και των συνοδών βλαβών στο εγκεφαλικό  παρέγχυμα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK