Διαγνωστική προσέγγιση του παραθυρεοειδικού αδενώματος: Ο ρόλος των απεικονιστικών μεθόδων

Δ. Βουλτσινού1, Ξ. Σουτζόπουλος1, Κ. Αναστασιάδου1, Ε. Βαφειάδης1, Α. Χεβά2, Π. Παλλάδας1

1: Τμήμα αξονικού Τομογράφου,
2: Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Π.Ν «Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας μας περιλαμβάνει την απεικονιστική προσέγγιση του αδενώματος
του παραθυρεοειδή, καθώς και την απεικονιστική - ιστοπαθολογική συσχέτιση των ευρημάτων.

Υλικό -Μέθοδος: Σε διάστημα 3 ετών διερευνήθηκαν 5 ασθενείς με αδένωμα του παραθυρεοειδή,
2 άνδρες και 3 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 67 έτη και διακύμανση ηλικίας από 57 έως
και 72 έτη. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπερηχοτομογραφικό έλεγχο (b-mode και color Doppler) καθώς και σε έλεγχο με αξονική τομογραφία (ΑΤ), ένας από τους ασθενείς ελέγχθηκε επιπλέον με μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) και τρεις με σπινθηρογράφημα. Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν. Έγινε συγκριτικός έλεγχος των απεικονιστικών - ιστοπαθολογικών ευρημάτων.

Αποτελέσματα -Συμπεράσματα: Πλήρης συσχέτιση απεικονιστικών και μακροσκοπικών ευρημάτων.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK