Πρότυπα εμπλουτισμού των κακοηθών βλαβών στην μαγνητική μαστογραφία

Ν. Κοτζιαμάνη, Ι. Κουτσαμπασοπούλου, Α. Άγριου, Α. Μπιντούδη,  Δ. Κωνσταντίνου, Γ. Ροδοκαλάκης, Τ. Μαλκότση, Φ. Γκουτσαρίδου

Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης  «Παπαγεωργίου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μαγνητική μαστογραφία μετά από ενδοφλέβια  χορήγηση σκιαγραφικού συμβάλλει σημαντικά  στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού γιατί παρέχει  πληροφορίες όχι μόνο για τη μορφολογία  μίας βλάβης, αλλά και για την αιμάτωση και τη  φαρμακοκινητική της συμπεριφορά. Σκοπός της  εργασίας μας είναι να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά  αυτά σε 75 περιστατικά ασθενών με καρκίνο  του μαστού που υποβλήθηκαν σε μαγνητική  μαστογραφία στο τμήμα μας. Στα αποτελέσματα  μας, τα συχνότερα ευρήματα που σχετίζονταν με  κακοήθεια ήταν η μάζα με ανώμαλα ή ακτινωτά  όρια, η τμηματική κατανομή περιοχής εμπλουτισμού,  ενώ πλέον ειδικό εύρημα υπέρ κακοήθειας  ήταν η γρήγορη και έντονη πρόσληψη του  σκιαγραφικού στην αρχική φάση της δυναμικής  εξέτασης.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK