Διαδερμική νεφροστομία υπό την καθοδήγηση του Αξονικού Τομογράφου, σε περιπτώσεις αποφρακτικής ουροπάθειας

Διαδερμική νεφροστομία υπό την καθοδήγηση του Αξονικού Τομογράφου, σε περιπτώσεις αποφρακτικής ουροπάθειας

Ε. Κολλιάκου, Π. Μανιάτης, Χ. Τριαντοπουλου, Δ. Παπαδημητρίου, Π. Πορφυρίδης, Ι. Σιάφας, Ι. Παπαηλιού

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο, Νέα Ιωνία, Αθήνα

Περίληψη
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να καθορίσουμε την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τις επιπλοκές της διαδερμικής νεφροστομίας υπό αξονική καθοδήγηση στην ήπια υδρονέφρωση και σε επιπλεγμένες περιπτώσεις.
Ασθενείς και Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε, την τελευταία πενταετία, 128 τοποθετήσεις καθετήρων τύπου pig-tail (6-12 F) σε 125 ασθενείς (74 άντρες και 51 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 63 έτη) με ουρητηρική απόφραξη. Η διάταση της αποχετευτικής μοίρας του ουροποιητικού συστήματος ήταν μικρή ή μέτρια στις περισσότερες περιπτώσεις ενώ τμήμα των ασθενών ήταν σε κρίσιμη κλινική κατάσταση. Η τοποθέτηση των ασθενών έγινε σε πρηνή ή πρηνή-πλάγια θέση. Σε 80 ασθενείς χρησιμοποιήθηκε η τεχνική Trocar ενώ στους υπόλοιπους 48 η τεχνική Seldinger. Η στόχευση της νεφρικής πυέλου και η παρακολούθηση της πορείας των υλικών της νεφροστομίας έγιναν με τομές αξονικής τομογραφίας των 5-7 χιλιοστών. Καταγράφηκαν ο αριθμός των παρακεντήσεων ανά ασθενή, ο χρόνος παραμονής του ασθενούς στον αξονικό τομογράφο και οι επιπλοκές.
Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις τελικά έγινε επιτυχής τοποθέτηση του καθετήρα νεφροστομίας(100%). Σε 10 ασθενείς απαιτήθηκε και δεύτερη προσπάθεια παρακέντησης της νεφρικής πυέλου με άριστα αποτελέσματα. Το ποσοστό των ελασσόνων επιπλοκών ήταν 2,5% έναντι 0%, ενώ το ποσοστό των μειζόνων επιπλοκών ήταν 1,25% και 0%, για τις τεχνικές Trocar και Seldinger, αντίστοιχα. Η αντιμετώπιση των επιπλοκών ήταν συντηρητική και οι ασθενείς εξήλθαν από το νοσοκομείο μετά από μία εβδομάδα. Επιπλοκές από τους καθετήρες, όπως απόσπαση, διαρροή και στρέβλωση δεν συνέβησαν.
Συμπέρασμα: Η διαδερμική νεφροστομία, υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου, είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική διαδικασία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και σε δύσκολες τεχνικά περιπτώσεις. Το αναμενόμενο ποσοστό επιπλοκών είναι πολύ μικρό ακόμη και σε ασθενείς με ελάχιστη διάταση της νεφρικής πυέλου ή κακή κλινική κατάσταση.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK