Βιβλιογραφική Ενημέρωση 35,1

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

 • Διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με σύνδρομο SAPHO:η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας ως οδηγός της βιοψίας υπό αξονική τομογραφία για περαιτέρω μικροβιολογική και ιστολογική διερεύνηση.
  Diagnostic management of patients with SAPHO syndrome: use of MR imaging to guide bone biopsy at CT for microbiological and histological work up.

  T.Kirchhoff, S.Merkesdal, H.Rosenthal, M.Prokop, A.Chavan, A.Wagner, U.Mai, M. Hammer, H.Zeidler, M.Galanski
  Eur. Radiology 2003;13:2304-2308

 • Diffusion-weighted απεικόνιση:βασικές έννοιες και εφαρμογή στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και στην κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
  Diffusion-weighted imaging:basic concepts and application in cerebral stroke and head trauma.
  T.A.G.M.Huisman
  Eur.Radiology 2003;13:2283-2297

 • Eπείγον διαχωρισμός και ανεύρυσμα τη θωρακικής αορτής:θεραπεία με τοποθέτηση μεταλλικής ενδοπρόθεσης σε μονάδα αγγεογραφίας.
  Urgent thoracic aortal dissection and aneurysm: treatment with stent-graft implantation in an angiographic suite.
  J.O.Balzer, M.Doss, A.Thalhammer, H.G.Fieguth,A.Moritz, T.J.Vogl
  Eur.Rdiology 2003;13:2249-2258

 • Η αξία της μαγνητικής αγγειογραφίας με έγχυση παραμαγνητικής ουσίας και της ελικοειδούς αξονικής αγγειογραφίας στη χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση.
  Value of contrast - enhanced MR angiography and helical CT . Angiography in chronic thromboembolic pulmonary hypertension.
  S.Ley, H.U.Kauczor, C,P.Heussel, T.Kramm, E.Mayer, M. Thelen, K.F.Kreitner
  Eur. radiology 2003;13:2365-2371

 • Η ανίχνευση πνευμονικών οζιδίων με την πολυτομική AT: Βελτίωση του ποσοστού ανίχνευσης με μείωση του πάχους των τομών.
  Detection of pulmonary nodules by multislice computed tomography:improved detection rate with reduced slice thickness.
  F.Fischbach, F.Knollmann, V.Grieshaber, T.Freund, E.Akkol, R.Felix
  Eur.Radiology 2003;13 :2378-2383

 • Συσχέτιση της προεγχειρητικής σταδιοποίησης με ΑΤ, ΜΤ και κλινικά (FIGO) με τα παθολογοανατομικά ευρήματα στον πρωτοπαθή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
  The correlation of preoperative CT, MR umaging and clinical staging (FIGO) with histopathology findings in primary carcinoma
  O.Ozsarlak, W.Tjalma, E.Schepens, B.Corthouts, B Op de Beeck, E.VanMarck, P.Mparizel, A.M.De Schepper
  Eur. Radiology 2003;13:2338-2345

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK