Ψηφιακή βελτίωση απεικόνισης πυκνού μαζικού αδένα και περιφέρειας στη μαστογραφία

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

Ψηφιακή βελτίωση απεικόνισης πυκνού μαζικού αδένα και περιφέρειας στη μαστογραφία

Α.Π. Στεφανογιάννης [1], Λ. Κωσταρίδου [1], Χ.Π. Καλογεροπούλου [2], Ε. Λυκάκη [2], Γ. Παναγιωτάκης [1]

[1] Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
[2] Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κατά τη λήψη μαστογραφικών εικόνων, η χρήση συνδυασμών φιλμ-ενισχυτικών πινακίδων υψηλής αντίθεσης οδηγεί σε υπερέκθεση και υποέκθεση των περιοχών του φιλμ που αντιστοιχούν στην περιφέρεια και στον πυκνό μαζικό αδένα αντιστοίχως, με παράλληλη υποβάθμιση της αντίθεσης. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ψηφιακή τεχνική βελτίωσης απεικόνισης των περιοχών αυτών. Η τεχνική αυτή λαμβάνει υπόψη τη μη γραμμική χαρακτηριστική καμπύλη του φιλμ, θεωρώντας την ως κύριο αίτιο υποβάθμισης της ποιότητας εικόνας, και βασίζεται σε μοντέλο φλοιών του μαστού για την αναπαράσταση του σχήματος και της σύστασης του. Τα βασικά στάδια της τεχνικής είναι η τμηματοποίηση, η οποία επιτυγχάνει την απομόνωση της περιοχής του μαστού από την περιοχή απ' ευθείας εκθέσεως, και η εφαρμογή φίλτρου. Η εφαρμογή του φίλτρου έχει ως σκοπό την ομογενοποίηση αμαύρωσης στο μαστό και παράλληλα, την αύξηση της απεικονιζόμενης αντίθεσης των υποεκτεθειμένων και υπερεκτεθειμένων περιοχών. Η προτεινόμενη τεχνική είναι ανεξάρτητη μεγέθους μαστού, συμμετρίας μαστού και γεωμετρίας λήψης.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK