Η 3D CT Αγγειογραφία στη μελέτη των ανευρυσμάτων του εγκεφάλου και η συμβολή της στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση με εμβολισμό

Η 3D CT Αγγειογραφία στη μελέτη των ανευρυσμάτων του εγκεφάλου και η συμβολή της στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση με εμβολισμό

Χ. Σαμαρά[1], Δ. Νικολάου[1], Β. Μανιάτης[1], Κ. Λυμπερόπουλος[1], Γ. Ζώης[1], Γ. Ορφανίδης[2], Κ. Στριγγάρης[1]

[1] Tμήμα Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων,
[2] Nευροχειρουργικό Τμήμα, ΠΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της CTA ως μεθόδου ανάδειξης των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων και επιλογής της θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Υλικό-μέθοδος: Μελετήθηκαν με 3D-CTA 41 ασθενείς (15 άνδρες - 25 γυναίκες), ηλικίας 17-72 ετών, σε περίοδο 24 μηνών, με συμπτωματολογία συνδεόμενη με ανευρύσματα, ή χωρίς συμπτώματα λόγω οικογενειακού ιστορικού εγκεφαλικών ανευρυσμάτων ή τυχαία ανακάλυψη. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν και σε DSA.
Αποτελέσματα: Με τη 3D-CTA αναδείχθηκαν 45 ανευρύσματα στους 41 ασθενείς, από τα οποία τα 36 εντοπίστηκαν στην πρόσθια κυκλοφορία και τα 9 στο σπονδυλοβασικό σύστημα, και προσδιορίστηκε η θέση, το σχήμα, και η σχέση τους με την υποκείμενη αρτηρία. Στα περισσότερα από τα ανευρύσματα μετρήθηκαν οι διάμετροι του ανευρύσματος και του αυχένος αυτού, καθώς και της υποκείμενης αρτηρίας.
Συμπεράσματα: Η 3D-CTA είναι μια πρόσφατα αναπτυγμένη τεχνική, που συντελεί στην ανάδειξη και την εκτίμηση των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων, καθώς και στην επιλογή της θεραπευτικής τους προσέγγισης σε συνδυασμό με την DSA.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK