Περίπτωση Νευροσαρκοείδωσης: Διερεύνηση με Μαγνητικό Συντονισμό

Περίπτωση νευροσαρκοείδωσης: διερεύνηση με μαγνητικό συντονισμό

Μ. Θεοφανοπούλου, Χ. Μουρτόπουλος, Α. Βιτζηλαίου, Β. Βανταλή, Χ. Δρόσος

Τμήμα Υπολογιστικής και Μαγνητικής Τομογραφίας Ογκολογικού Νοσοκομείου ΙΚΑ Γ. Γεννηματάς

Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό νευροσαρκοείδωσης, στο οποίο οι βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος εντοπίζονταν στην περιοχή της υπόφυσης, του δεξιού απαγωγού νεύρου και των έσω ακουστικών πόρων. Παραθέτουμε, επίσης, και έναν συνοπτικό συσχετισμό των παθολογοανατομικών και των απεικονιστικών δεδομένων. Οι νευρολογικές εκδηλώσεις αποτελούν σπάνιες (περίπου 5%), αλλά γνωστές επιπλοκές της σαρκοείδωσης, ενώ η θνητότητα που σχετίζεται με την ανάπτυξη των εν λόγω βλαβών είναι μεγάλη.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK