Υπερηχογραφική απεικόνιση των πλακών των καρωτίδων και έλεγχος του πάχους του ενδοθηλίου σε ασθενείς με ισχαιμικού τύπου αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Υπερηχογραφική απεικόνιση των πλακών των καρωτίδων και έλεγχος του πάχους του ενδοθηλίου σε ασθενείς με ισχαιμικού τύπου αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Α. Χρυσανθοπούλου, Γ. Τερζής, Ι. Δημόπουλος

Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Π.Γ.Ν.Π. (Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών)

Σκοπός: Η μελέτη της ηχογένειας των πλακών των καρωτίδων και ο έλεγχος του πάχους του ενδοθηλίου, καθώς και η συσχέτισή του με τις αθηρωματικές πλάκες σε ασθενείς με ισχαιμικού τύπου αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Η μελέτη αφορά και παρατηρήσεις σε αντίστοιχα δεδομένα και συμπεράσματα που έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν.
Υλικό και Μέθοδος: Στο χρονικό διάστημα Ιούνιος 1999 - Σεπτέμβριος 2000 εξετάστηκε υπερηχογραφικά το εξωκράνιο τμήμα των καρωτίδων σε 373 ασθενείς με ισχαιμικού τύπου αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Μελετήθηκε η ηχογένεια των πλακών, καθώς και η στένωση που προκαλούσαν. Μετρήθηκε το πάχος του ενδοθηλίου των κοινών καρωτίδων και διερευνήθηκε η συνύπαρξη αυξημένου πάχους ενδοθηλίου και αθηρωματικών πλακών.
Αποτελέσματα: 263 ασθενείς είχαν αθηρωματικές πλάκες Οι χαμηλής ηχογένειας αποτελούσαν τη συχνότερη κατηγορία. Σε ασθενείς με χαμηλού - μέτριου βαθμού στένωση υπερείχε ο τύπος Ι των πλακών, ενώ σε υψηλού βαθμού στένωση ο τύπος II. Το ενδοθήλιο βρέθηκε οριακό ή αυξημένο σε 175 ασθενείς, από τους οποίους οι 158 είχαν ταυτόχρονα και αθηρωματικές πλάκες. Σε οριακή - μικρή αύξηση του πάχους συνυπάρχει κυρίως ο τύπος Ι, ενώ σε σημαντικότερη αύξηση του πάχους συνυπάρχουν κυρίως οι τύποι II και III.
Συμπεράσματα: Οι χαμηλής ηχογένειας πλάκες απαντώνται συχνότερα στους καρωτιδικούς άξονες ασθενών με ισχαιμικού τύπου αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός της στένωσης, τόσο συχνότερες είναι οι ανομοιογενείς πλάκες. Η αύξηση του πάχους του ενδοθηλίου συνδυάζεται σε σημαντικό βαθμό με την ύπαρξη αθηρωματικών πλακών, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση αυτή, τόσο συνηθέστερα απαντώνται ανομοιογενείς πλάκες.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK