Φλεγμονώδη ανευρύσματα κοιλιακής αορτής: Μελέτη με ελικοειδή υπολογιστική τομογραφία

Φλεγμονώδη ανευρύσματα κοιλιακής αορτής: μελέτη με ελικοειδή υπολογιστική τομογραφία

Μ. Γαβρά, Θ. Λουκάς, Σ. Μυλωνά, Μ. Πομώνη, Α. Παπαθεοδώρου, Ν. Μπατάκης

Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης, Π.Γ.Ν. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Κοργιαλένειο - Μπενάκειο

Σκοπός: Η εκτίμηση της συμβολής της ελικοειδούς υπολογιστικής τομογραφίας στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση των φλεγμονωδών ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής, τα οποία συνδυάζονται με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα.
Υλικό και Μέθοδος: Από τον Δεκέμβριο του 1999 έως τον Δεκέμβριο του 2000, μελετήθηκαν με ελικοειδή υπολογιστική τομογραφία και ανάλογο πρωτόκολλο 14 ασθενείς με φλεγμονώδες ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής (13 άνδρες και 1 γυναίκα), μέσης ηλικίας 68,3 ετών. Όλοι οι ασθενείς είχαν κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα ύποπτα ανευρύσματος. Οι 13 ασθενείς από τους 14 διαγνωσθέντες με φλεγμονώδες ανεύρυσμα χειρουργήθηκαν και οι 9 εξ αυτών επανελέχθησαν μετά από το χειρουργείο.
Αποτελέσματα: Τα απεικονιστικά ευρήματα στην ελικοειδή υπολογιστική τομογραφία ήταν ενδεικτικά φλεγμονώδους ανευρύσματος με περιαορτική μάζα, που οφειλόταν σε πάχυνση του τοιχώματος και σε περιανευρυσματική ίνωση, καθώς επίσης και αύξηση της πυκνότητας του λίπους περιαορτικά. Σε δύο ασθενείς απεικονίστηκε ρήξη του ανευρύσματος.
Συμπεράσματα: Η ελικοειδής υπολογιστική τομογραφία με το ανάλογο πρωτόκολλο αποτελεί ασφαλή διαγνωστική μέθοδο για τα φλεγμονώδη ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής. Δίδει, επίσης, ουσιαστικές πληροφορίες μετεγχειρητικά για το μόσχευμα, το αορτολαγόνιο τοίχωμα και τις οπισθοπεριτοναϊκές δομές.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK