Διαδερμική αφαίρεση ξένων σωμάτων με την τεχνική του συρμάτινου βρόχου

Διαδερμική αφαίρεση ξένων σωμάτων με την τεχνική του συρμάτινου βρόχου

Π. Παππάς, Θ. Αλεξόπουλος, Α. Λώσης, Π. Λεονάρδου, Χ. Βλάχου, Γ. Τζώρτζης

Ακτινολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Λαϊκό

Σκοπός: Η αναδρομική ανάλυση 16 ασθενών με παρουσία ξένου σώματος στο αγγειακό δίκτυο, στο χοληφόρο δένδρο και στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού συστήματος, που αντιμετωπίστηκαν με τη διαδερμική τεχνική του συρμάτινου βρόχου, υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση.
Υλικό και Μέθοδος: Από τον Ιούλιο του 1997 έως τον Νοέμβριο του 2000 προσήλθαν στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας 16 ασθενείς, με σκοπό τη διαδερμική αφαίρεση κάποιου ξένου σώματος. Τρεις ασθενείς με ξένο σώμα στο αγγειακό δίκτυο (2 με αποσπασμένο τμήμα υποκλείδιου καθετήρα και 1 με αποσπασμένο συρμάτινο οδηγό), 2 ασθενείς με αποφραγμένη πλαστική ενδοπρόθεση του χοληδόχου πόρου και 11 ασθενείς με ξένο σώμα στο ουροποιητικό (10 αποφραγμένες ουρητηρικές ενδοπροθέσεις και 1 αποσπασμένο τμήμα ουρητηρικής ενδοπρόθεσης σε νεφρικό κάλυκα). Σε όλους τους ασθενείς η διαδερμική αφαίρεση του ξένου σώματος έγινε με την τεχνική του συρμάτινου βρόχου υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση.
Αποτελέσματα: Σε 16/16 ασθενείς επιτεύχθηκε η διαδερμική αφαίρεση του ξένου σώματος (ποσοστό επιτυχίας 100%). Ο χρόνος της επέμβασης ήταν ιδιαίτερα σύντομος και δεν σημειώθηκε καμία μείζονα ή ελάσσονα επιπλοκή.
Συμπέρασμα: Η τεχνική του συρμάτινου βρόχου αποτελεί μία ασφαλή, αποτελεσματική και χαμηλού κόστους μέθοδο διαδερμικής αφαίρεσης των ξένων σωμάτων, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί με την ίδια επιτυχία είτε στο αγγειακό και το ουροποιητικό σύστημα, είτε στο χοληφόρο δένδρο.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK