Uncategorised

Uncategorised (465)

Συγκριτική μελέτη κυστεοουρητικής παλινδρόμησης με άμεση έγχρωμη υπερηχοουρογραφία και κυστεοουρηθρογραφία

Συγκριτική μελέτη κυστεοουρητικής παλινδρόμησης με άμεση έγχρωμη υπερηχοουρογραφία και κυστεοουρηθρογραφία

Σ. Χριστόπουλος, Δ. Ραφαηλίδης, Μ. Αρβανίτη, Δ. Κατσίμπα, Μ. Καλομενοπούλου

Ακτινολογικό Τμήμα του Γ. Ν. Θεσσαλονίκης "Γ. Γεννηματάς"

Σκοπός της μελέτης μας είναι η ανάδειξη της ευαισθησίας της άμεσης έγχρωμης υπερηχοουρογραφίας, με τη χρήση ηχοανακλαστικής ουσίας που παρέχει μικροφυσαλίδες, στη διάγνωση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης.
Εξετάσαμε 35 πυελοουρητηρικά συστήματα 17 παιδιών, από τα οποία 9 ήταν κορίτσια και 8 αγόρια. Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση ανιχνεύθηκε και με τις δύο μεθόδους σε 28 πυελοουρητηρικά συστήματα. Απεικονίστηκαν οι πέντε βαθμοί της παλινδρόμησης και έγινε συσχετισμός των αποτελεσμάτων με τις δύο μεθόδους. Η μέση χρονική διάρκεια της άμεσης υπερηχοουρογραφίας ήταν παραπλήσια με αυτή της κυστεοουρηθρογραφίας ούρησης και δεν υπήρξε πρόβλημα με την χορήγηση του ηχοενισχυτικού σκευάσματος σε καμία περίπτωση.
Η εισαγωγή της μεθόδου στην καθημερινή πράξη μειώνει σημαντικά τον αριθμό των απαιτούμενων ακτινοσκοπικών κυστεο-ουρηθρογραφιών, με αποτέλεσμα την ελάττωση της έκθεσης στην ιοντίζουσα ακτινοβολία των μικρών πασχόντων από κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση.

Read more...

Συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος: Απεικόνιση στη Μαγνητική Τομογραφία

Συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος: Απεικόνιση στη μαγνητική τομογραφία

Ι. Καλαϊτζόγλου, Κ. Θεολόγου

Ευρωδιάγνωση, Θεσσαλονίκη

Οι κακώσεις των συνδέσμων του γόνατος αποτελούν συνηθισμένες βλάβες στη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων και απαιτούν ακριβή κλινική και απεικονιστική εκτίμηση, ώστε να προγραμματισθεί η κατάλληλη αντιμετώπιση τους. Η μαγνητική τομογραφία είναι η πλέον ευαίσθητη, ειδική και ακριβής μη-επεμβατική μέθοδος για τη διάγνωση της παθολογίας τόσο των ενδοαρθρικών όσο και των εξωαρθρικών δομών του γόνατος, χωρίς τους περιορισμούς της κλινικής εξέτασης στην οξεία φάση της κάκωσης (οίδημα, συλλογή, πόνος). Στην ανασκόπηση αυτή παρουσιάζεται η φυσιολογική απεικόνιση των συνδέσμων του γόνατος στη μαγνητική τομογραφία, καθώς και όλο το φάσμα των κακώσεων που τους αφορούν.

Read more...

Βάση Κρανίου: Απεικονιστική προσέγγιση

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βάση του κρανίου: Απεικονιστική προσέγγιση

Β. Κατσίβα, Γ. Καρύδας, Ι. Μούντανος, Α.Χ. Καραντάνας

Ακτινολογικό Τμήμα, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "Θριάσιο"
Ακτινολογικό Τμήμα, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνών "Γεώργιος Γεννηματάς"
Διαγνωστικό Κέντρο Καλαμάτας
Τμήμα Αξονικής-Μαγνητικής Τομογραφίας. Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Read more...

Υπερηχογραφικά ευρήματα σε ενεργό δωδεκαδακτυλικό έλκος. Παρουσίαση μιας περίπτωσης

Υπερηχογραφικά ευρήματα σε ενεργό δωδεκαδακτυλικό έλκος. Παρουσίαση μιας περίπτωσης

Β. Ίτζος [1], Ε. Αλεξίου [1], Ι. Στρατής [2], Α. Παπαχιλλέα [1], Β. Καλπακίδης [1], Π. Παλλάδας [1]

[1] Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΠΝΘ "Γ. Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη
[2] Α' Χειρουργική Κλινική, ΓΠΝΘ "Γ. Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη

Παρουσιάζονται τα άμεσα υπερηχογραφικά σημεία ενός σχετικά ευμεγέθους, ενεργού, φλεγμαίνοντος 12/δακτυλικού έλκους σε ασθενή που προσήλθε στο τμήμα υπερήχων για διερεύνηση οξέος κοιλιακού άλγους. Η ελκωτική κρύπτη αρχικά, απεικονίστηκε με τους υπερήχους ως αμετάβλητη υπερηχογενής γραμμή που διέτρεχε το πρόσθιο πεπαχυσμένο τοίχωμα της πρώτης μοίρας του 12/δακτύλου, στη συνέχεια απεικονίστηκε ακτινολογικά με χορήγηση γαστρογραφίνης και τέλος, επιβεβαιώθηκε με την ενδοσκόπηση. Σχολιάζεται η συμβολή των υπερήχων στη δική μας περίπτωση λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές διαγνωστικής προσέγγισης με τους υπερήχους, στη νόσο του πεπτικού έλκους.

Read more...

Ρήξη εχινοκόκκου κύστης ήπατος στην περιτοναϊκή κοιλότητα μετά από τροχαίο ατύχημα

Ρήξη εχινοκόκκου κύστης ήπατος στην περιτοναϊκή κοιλότητα μετά από τροχαίο ατύχημα

Μ. Πηλαβάκη, Α. Πετρίδης, Δ. Χουρμούζη, Π. Παλλάδας, Κ. Αναστασιάδου, Α. Δρεβελέγκας

Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γ.Π.Ν "Γ. Παπανικολάου", Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, Θεσσαλονίκη

Παρόλο που το ήπαρ αποτελεί την πιο συχνή εντόπιση της εχινόκοκκου κύστης, η τραυματική ρήξη αυτής στην περιτοναϊκή κοιλότητα είναι σπάνια και έχουν περιγραφεί μόνο μεμονωμένα περιστατικά στη διεθνή βιβλιογραφία, που διαγνώσθηκαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.
Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό ρήξης εχινόκοκκου κύστης του ήπατος στην περιτοναϊκή κοιλότητα, μετά από τροχαίο ατύχημα, που η διάγνωση έγινε προεγχειρητικά με την αξονική τομογραφία και επιβεβαιώθηκε με τη χειρουργική επέμβαση.

Read more...

Πρωτοπαθές λέμφωμα τυφλού

AΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Γ.Ε.Σ.

Πρωτοπαθές λέμφωμα τυφλού

Ι. Μοσχούρης, Θ. Λαμπρόπουλος, Ι. Βαγενά, Ο. Αναστασοπούλου, Σ. Φιλαδιτάκης, Θ. Βασιλακάκη, Ι. Ελεμένογλου, Δ. Ματσαϊδώνης

Ακτινολογικό Εργαστήριο, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γεν. Περιφ. Νοσοκομείο Πειραιώς "Τζάνειο"

Περιγράφεται περίπτωση πρωτοπαθούς μη Hodgkin λεμφώματος του τυφλού σε 67-χρονο ασθενή, ο οποίος προσήλθε με ευμεγέθη μάζα ΔΕ λαγονίου βόθρου. Τα ευρήματα κατά την εξέταση με υπερήχους, βαριούχο υποκλυσμό και υπολογιστική τομογραφία ήταν όμοια με αυτά του αδενοκαρκινώματος του τυφλού και μόνο η ιστολογική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσματος έθεσε την τελική διάγνωση.

Read more...

Διαδερμικές βιοψίες υπό τον αξονικό τομογράφο σε εστιακές αλλοιώσεις της ΘΜΣΣ με περιορισμένη οδό προσπέλασης

Διαδερμικές βιοψίες υπό τον αξονικό τομογράφο σε εστιακές αλλοιώσεις της ΘΜΣΣ με περιορισμένη οδό προσπέλασης

Γ. Μαντζικόπουλος, Κ. Πίκουλας, Λ. Θάνος, Δ. Πασσωμένος, Κ. Νταγιαντά-Γλαμπεδάκη

Τμήμα Ακτινολογικών Απεικονίσεων 1ου Νοσοκομείου Ι.Κ.Α. - Π.Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ.

Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας του τμήματος μας στην επιλογή των περιστατικών και στις τεχνικές παρακέντησης εστιακών αλλοιώσεων της ΘΜΣΣ, που εμφανίζουν περιορισμένη οδό προσπέλασης.
Υλικό και μέθοδος: 36 περιστατικά (22 άνδρες και 14 γυναίκες), που υποβλήθηκαν σε διαδερμική βιοψία εστιακών αλλοιώσεων της ΘΜΣΣ υπό τον αξονικό τομογράφο κατά το διάστημα των τελευταίων 2 ετών. Τα ανωτέρω περιστατικά παρουσίαζαν περιορισμένης έκτασης παθολογικό μαλακό ιστό προβάλλοντα παρασπονδυλικά προσθιοπλαγίως ή λυτική αλλοίωση του σπονδυλικού σώματος με παραμένον οστικό τοίχωμα δυνάμενο να διατρηθεί χωρίς κίνδυνο. Χρησιμοποιήθηκαν βελόνες παρακέντησης 180 και 200 τύπου Franseen και Quick Core, με απλή και ομοαξονική τεχνική. Κατά περίπτωση εφαρμόσθηκε "διαστολή" του εξω-υπεζωκοτικού χώρου με φυσιολογικό ορό.
Αποτελέσματα: Όλες οι διενεργηθείσες βιοψίες απέδωσαν διαγνωστικό υλικό. 17 περιστατικά είχαν μεταστατικές βλάβες, 4 περιστατικά πλασματοκυτταρικό μυέλωμα και 15 περιστατικά είχαν φλεγμονή. Δεν υπήρξαν επιπλοκές.
Συμπεράσματα: Η διαδερμική παρακέντηση εστιακών βλαβών της ΘΜΣΣ υπό τον αξονικό τομογράφο είναι διαδικασία με υψηλό ποσοστό επιτυχίας και ιδιαίτερα χαμηλό κίνδυνο.

Read more...

Διαδερμική αντιμετώπιση αποφρακτικής ουροπάθειας ως επιπλοκής της χειρουργικής δημιουργίας νεο(ειλεο)κύστης

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Διαδερμική αντιμετώπιση αποφρακτικής ουροπάθειας ως επιπλοκή της χειρουργικής δημιουργίας νεο(ειλεο)κύστης

Π. Παππάς, Α. Σκουλαρίκη, Δ. Κολομόδη, Μ. Καραχάλιου, Α. Κουρκούνη, Γ. Τζώρτζης

Ακτινολογικό Τμήμα ΠΓΝΑ "Λαϊκό"

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι να αναφέρουμε την εμπειρία μας από τη διαδερμική, μέσω νεφροστομίας, διαστολή των στενώσεων της ειλεο-ουρητηρικής συμβολής που εμφανίζονται σε ασθενείς με επέμβαση δημιουργίας νεοκύστης από ειλεό (τύπου Βricker) και τη χρόνια εφαρμογή, μετά τη διαστολή, ουρητηρικής ενδοπρόθεσης, με αλλαγή αυτής κάθε 4-6 μήνες.
Υλικό και Μέθοδος: Υλικό αποτέλεσαν 6 ασθενείς (4 άνδρες - 2 γυναίκες) που είχαν υποβληθεί σε επέμβαση νεοκύστης από ειλεό με ειλεοστομία (Bricker). Στους 4 άνδρες η επέμβαση νεοκύστης έγινε επί εδάφους κακοήθειας (Ca κύστης), ενώ στις 2 γυναίκες επί εδάφους καλοήθειας (νευρογενής κύστη). Έγινε διαδερμική διαστολή των στενώσεων (συνολικά 10 στενώσεις: σε 2 ασθενείς η στένωση αφορούσε μόνο τον ΑΡ ουρητήρα) με τη χρήση καθετήρων (καθετηριασμού χοληφόρων, αγγειοπλαστικής) και κατόπιν τοποθέτηση ουρητηρικών ενδοπροθέσεων, με την προοπτική της χρόνιας εφαρμογής τους, με αλλαγή αυτών κάθε 4-6 μήνες.
Αποτελέσματα: Έγινε επιτυχής διαστολή όλων των στενώσεων, ενώ η χρόνια εφαρμογή των ουρητηρικών ενδοπροθέσεων (με αλλαγή αυτών κάθε 4-6 μήνες) δεν επέφερε επιπλοκές ούτε κάποιο υποκειμενικό ενόχλημα στους ασθενείς.
Συμπέρασμα: Η διαδερμική, μέσω νεφροστομίας, τοποθέτηση ουρητηρικών ενδοπροθέσεων και η χρόνια εφαρμογή αυτών με αλλαγή τους κάθε 4-6 μήνες είναι μέθοδος ασφαλής, αποτελεσματική και καλά ανεκτή από τον ασθενή για την αντιμετώπιση στενώσεων της ειλεοουρητηρικής συμβολής μετά από επέμβαση δημιουργίας νεο(ειλεο)κύστης.

Read more...

Εγκεφαλίτιδα από ιό Epstein-Barr

Εγκεφαλίτιδα από ιό Epstein-Barr

Α. Βιτζηλαίου, Β. Βανταλή, Μ. Θεοφανοπούλου, Χ. Μουρτόπουλος, Χ. Δρόσος

Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας Ογκολογικού Νοσοκομείου ΙΚΑ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

Η εμφάνιση εγκεφαλίτιδας στα πλαίσια λοιμώδους μονοπυρήνωσης αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή, η οποία απασχόλησε επί μακρόν τους λοιμωξιολόγους, και τελευταία και τους ακτινολόγους, λόγω της σημαντικής συμβολής της απεικόνισης στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου.
Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας 20-χρονης γυναίκας, η οποία προσήλθε με εγκεφαλίτιδα στα πλαίσια λοίμωξης από ιό Epstein-Barr και ανταποκρίθηκε στη θεραπεία με αποτέλεσμα πλήρη ίαση. Παραθέτουμε επίσης τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό.

Read more...

Πρόσθιες ιερές μηνιγγοκήλες: Διερεύνηση με 3D-MR μυελογραφία

Πρόσθιες ιερές μηνιγγοκήλες: Διερεύνηση με 3D-MR μυελογραφία

Κ. Λυμπερόπουλος, Α. Φωτεινός, Ζ. Νικολακοπούλου, Κ. Κοκκίνης, Ε. Βαρδάκη, Α. Τσάνης, Κ. Στριγγάρης

Κέντρο Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων, ΠΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς", Αθήνα

Παρουσιάζουμε δύο περιπτώσεις προσθίων ιερών και ενδοϊερών κύστεων (μηνιγγοκήλες), σχετιζομένων με ιερές περινευρικές εξωσκληρίδιες νωτιαίες κύστεις (Tarlov). Παρουσιάζουμε επίσης μία νέα διαγνωστική δυνατότητα του μαγνητικού συντονισμού στη μελέτη αυτών των αλλοιώσεων, την 3D-ΜR μυελογραφία. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός του μαγνητικού συντονισμού και της 3D-ΜR μυελογραφίας θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στη διάγνωση και τον προεγχειρητικό έλεγχο αυτών των βλαβών.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK