Uncategorised

Uncategorised (465)

Η έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία στη διάγνωση της υποτροπής του καρκίνου του θυρεοειδούς

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Η έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία στη διάγνωση της υποτροπής του καρκίνου του θυρεοειδούς

Ε. Βαρσαμίδου, Γ. Μαυρόπουλος

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, 2ο Γενικό Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η αξιολόγηση της δυνατότητας της έγχρωμης υπερηχογραφίας να συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση της τοπικής υποτροπής του καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα και της μετεγχειρητικής ίνωσης.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά με τη βοήθεια έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας την περιοχή του τραχήλου σε 24 ασθενείς (5 άνδρες και 19 γυναίκες), ηλικίας 52±19 ετών, που είχαν υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή λόγω πρωτοπαθούς καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα.
Αποτελέσματα(italics): Παρατηρήθηκε αυξημένη αιμάτωση με μέση τιμή μέγιστης συστολικής ταχύτητας 13,36±1,31 cm/sec και τελοδιαστολική ταχύτητα 5,17±0,54 cm/sec στην περιοχή της νεοπλασματικής υποτροπής, έναντι 6,47±1,01 cm/sec μέγιστης συστολικής και 2,55±0,47 cm/sec τελοδιαστολικής ταχύτητας σε ασθενείς χωρίς υποτροπή (μέση τιμή ±15Ε). Η έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία παρουσίασε διαγνωστική ακρίβεια 87,5%, ευαισθησία 84,6% και ειδικότητα 90,9%.
Συμπέρασμα: Τα στοιχεία της μελέτης μας καταδεικνύουν τη δυνατότητα της έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετεγχειρητική διαγνωστική προσέγγιση της υποτροπής του καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα.

Read more...

Ανοικτή Επιστολή του Διευθυντή Σύνταξης προς ακτινολόγους.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

Αγαπητέ συνάδελφε Ακτινολόγε,

Το ΔΣ της ΕΑΕ μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει την Διεύθυνση του περιοδικού μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ με την είσοδο του 2000. Η τιμή όμως αυτή προκαλεί ποικίλους προβληματισμούς για την συνέχιση αυτής της εκδοτικής προσπάθειας, αν δεν υπάρξει ενεργοποίηση όλων μας (Πανεπιστημιακοί, Νοσοκομειακοί, Ταμειακοί και Ελευθεροεπαγγελματίες) στην συγγραφή ολοκληρωμένων εργασιών που θα προσφέρουν γνώση και στους νεώτερους συναδέλφους.

Απευθύνομαι στον καθένα σας ξέροντας τις δυσκολίες των καιρών για την επιδίωξη καλυτέρας αμοιβής και θέσεως, ώστε να οργανωθούμε επιστημονικά και να συγγράψουμε εργασίες που θα προβληθούν από το περιοδικό μας. Είναι δυστύχημα να υπάρχουν τόσες ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια και να μην μπορούμε να συγγράψουμε μερικές από αυτές.

Από την θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω τον προηγούμενο Διευθυντή Σύνταξης κ. Θ.Βρακατσέλη για τις προσπάθειες του στην βελτίωση του περιοδικού μας.

Ελπίζω στην συνεργασία όλων σας.
Δρ. Χαρ. Δρόσος

Read more...

Η θέση της υπερηχοτομογραφίας στη διάγνωση των παθήσεων του θυροειδή αδένα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η θέση της υπερηχοτομογραφίας στη διάγνωση των παθήσεων του θυροειδή αδένα

Αθ. Στεφανίδης[1], Αβρ. Αβραμίδης[2]

[1] Ακτινολογικό τμήμα Γ.Ν. Νοσοκομείο Κατερίνης
[2] Ενδοκρινολογική κλινική Ιπποκράτειου Γ.Π.Ν.Θ

Το παρόν άρθρο αποτελεί εκτενέστερη μορφή του κεφαλαίου που δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του Α. Αβραμίδη ενδοκρινολογία, τόμος Α' θυρεοειδής (University Studio Press). Εδώ παρουσιάζεται σε μια άλλη μορφή εναρμονισμένο με τη σύγχρονη βιβλιογραφία και εμπλουτισμένο με πρόσθετο αποδεικτικό υλικό (προερχόμενο από το προσωπικό μου αρχείο).

Τις προηγούμενες δεκαετίες η κλασική μέθοδος διερεύνησης των παθήσεων του θυρεοειδή αδένα ήταν το σπινθηρογράφημα. Η μέθοδος αυτή αποτελούσε για πολλά χρόνια τη μοναδική δυνατότητα απεικονιστικού ελέγχου του αδένα τόσο από λειτουργικής, όσο και από μορφολογικής πλευράς. Η αλματώδης ανάπτυξη της νεότερης τεχνολογίας με την εφαρμογή της και ειδικά η υπερηχοτομογραφία και λιγότερο η αξονική τομογραφία συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη μορφολογική διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδή. Η υπερηχοτομογραφία σήμερα είναι πρωταρχική μέθοδος εξέτασης, γιατί η διάγνωση γίνεται γρήγορα, εύκολα, χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία και χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία του ασθενή. Η υπερηχοτομογραφία, ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση των μηχανημάτων των υπερήχων πραγματικού χρόνου (real-time) και κεφαλών υψηλής διακριτικής ικανότητας συμβάλλει σημαντικά στην εκτίμηση της φυσιολογικής ανατομίας του θυρεοειδούς και των παθήσεων του. Επιπρόσθετα η έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία αναδεικνύει την αγγείωση τόσο σε φυσιολογικές, όσο και σε παθολογικές καταστάσεις. Στο άρθρο αυτό παρατίθεται εκτενής ανασκόπηση των σημερινών δυνατοτήτων της υπερηχοτομογραφίας για τη μελέτη των διαφόρων παθήσεων του θυρεοειδή αδένα.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK