Κυψελιδική Πρωτεΐνωση

Κυψελιδική Πρωτεΐνωση

Δ. Νικολάου, Χ.[*] Τριαντοπούλου, Δ. Παπαβδής, Η. Κουλεντιανός

Ακτινολογικό τμήμα και τμήμα Αξονικού Τομογράφου[*] Π.Γ.Ν. Ν. Ιωνίας "Αγία Όλγα"

Παρουσιάζουμε μία περίπτωση κυψελιδικής πρωτεΐνωσης σε νεαρό ασθενή, με χαρακτηριστική απεικόνιση στην αξονική τομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας. Περιγράφονται η κλινική εικόνα της σπάνιας αυτής νόσου, καθώς και τα διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα που προκύπτουν στον συνήθη απεικονιστικό έλεγχο.

Read more...

Απεικονιστικά ευρήματα από τους πνεύμονες με την ελικοειδή υπολογιστική τομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRCT) στους ασθενείς με σκληρόδερμα

Απεικονιστικά ευρήματα από τους πνεύμονες με την ελικοειδή υπολογιστική τομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRCT) στους ασθενείς με σκληρόδερμα

Δ. Χαρδαλίδου, Α. Μοριχοβίτου, Χ. Τσαντιρίδης, Χ. Παπαστεργίου, Τ. Μαλκότση, Λ. Ταράζι, Ι. Τσιτουρίδης

Ακτινολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των απεικονιστικών ευρημάτων με HRCT ασθενών με σκληρόδερμα, με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα από το αναπνευστικό.
Υλικό-Μέθοδος: Εξετάσθηκαν 33 ασθενείς με σκληρόδερμα με HRCT θώρακος. Η εξέταση έγινε με αξονικό τομογράφο Picker 5000 PQ με αλληλοεπικαλυπτόμενες τομές πάχους 1,5mm και οστικό αλγόριθμο.
Αποτελέσματα: Από τους 33 ασθενείς φυσιολογικά ευρήματα παρουσίασαν 11 ασθενείς. Εικόνα θολής υάλου παρουσίασαν 4 ασθενείς. Ευρήματα πνευμονικής ίνωσης παρουσίασαν 16, με βρογχεκτασίες, πάχυνση του περιφερικού διαμέσου δικτύου και πάχυνση του οπισθίου τμήματος του υπεζωκότα, ενώ 7 από αυτούς παρουσίασαν την τυπική εικόνα μελισσοκηρήθρας. Μία ασθενής ανέπτυξε καρκίνο πνεύμονα από πλακώδη κύτταρα σε έδαφος ίνωσης. Επίσης, 6 ασθενείς είχαν προσβολή του οισοφάγου, με διάταση αυτού και παρουσία υγραερικού επιπέδου (εικόνα αερο-οισοφάγου).
Συμπέρασμα: Η συμβολή της HRCT στον έλεγχο της προσβολής των πνευμόνων από σκληρόδερμα είναι πολύ σημαντική τόσο κατά την αρχική φάση όσο και σε περιοδικούς επανελέγχους, σε συνδυασμό πάντα με τη σπειρομέτρηση.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK