Μετατραυματικός διαχωρισμός έσω καρωτίδας: διάγνωση με μαγνητική αγγειογραφία και μαγνητική τομογραφία

Μετατραυματικός διαχωρισμός έσω καρωτίδας: διάγνωση με μαγνητική αγγειογραφία και μαγνητική τομογραφία

Ο. Παπακωνσταντίνου[1], Α. Αθανασίου[1], Σ. Καραμπέκιος[1], Α. Γιαννούκας[2], Γ. Γαβριδάκης[1], Γ. Κλάδος[3], Ν. Γκουρτσογιάννης[1]

[1]Μονάδα Μαγνητικής Τομογραφίας Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης
[2]Αγγειοχειρουργική Κλινική
[3]Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο μετατραυματικός διαχωρισμός της έσω καρωτίδας είναι μία από τις συχνότερες αιτίες εγκεφαλικών επεισοδίων σε νέους ενήλικες. Παρουσιάζουμε τα ευρήματα στην Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) εγκεφάλου και στην Time of Flight Μαγνητική Αγγειογραφία (ΜΑ) εγκεφάλου και τραχήλου σε δύο νέες γυναίκες με διάγνωση μετατραυματικό διαχωρισμό της δεξιάς έσω καρωτίδας, οι οποίες προσήλθαν στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα.
Η ΜΤ εγκεφάλου ανέδειξε εκτεταμένο έμφρακτο στην κατανομή της δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, απουσία ροής στον καρωτιδικό σωλήνα και στις δύο ασθενείς και ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα γύρω από τον στενωμένο αυλό της καρωτίδας στη μία ασθενή. Στη Μαγνητική Αγγειογραφία εγκεφάλου αναγνωρίστηκε διπλός αυλός στην εξωκρανιακή και τη λιθοειδή μοίρα της έσω καρωτίδας στη μία ασθενή, ενώ η έσω καρωτίδα δεν απεικονίστηκε στη δεύτερη. Στη Μαγνητική Αγγειογραφία τραχήλου σημειώθηκε απόφραξη της έσω καρωτίδας, που στη μία περίπτωση περιελάμβανε το διχασμό, ενώ στη δεύτερη άρχιζε μετά την έκφυσή της.
Συμπερασματικά, η Μαγνητική Αγγειογραφία σε συνδυασμό με τη Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου αποτελεί μια αξιόπιστη και αναίμακτη μέθοδο για τη διάγνωση του διαχωρισμού της έσω καρωτίδας και θα πρέπει να διενεργείται όταν υπάρχει ανάλογη κλινική υποψία.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK