Η αξία της κυστεο-ουρηθρογραφίας στη διάγνωση και αξιολόγηση της κυστεο-ουρητηρικής παλινδρόμησης στα παιδιά. Μελέτη σε 120 ασθενείς.

Η αξία της κυστεο-ουρηθρογραφίας στη διάγνωση και αξιολόγηση της κυστεο-ουρητηρικής παλινδρόμησης στα παιδιά. Μελέτη σε 120 ασθενείς.

Χρ. Τσιάμης (1), Χρ. Ζαρογιάννη (2), Β. Καραμπέκου (1), Χρ. Ναλμπαντίδου, Παν. Γκούβης (1), Στ. Πλατάκης (1)

(1) Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βέροιας
(2) Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βέροιας

Περίληψη
Σκοπός: Να αναδείξουμε την παρουσία ή όχι κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης (ΚΟΠ) στα παιδιά που υποβάλλονται σε κυστεοουρηθρογραφία λόγω υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων.
Υλικό-Μέθοδος: Κατά την διάρκεια 15 μηνών, μελετήσαμε τα απεικονιστικά ευρήματα 120 ασθενών (67 αγόρια και 53 κορίτσια ) ηλικίας από 3 μηνών εώς 2 χρονών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε κυστεοουρηθρογραφία. Ο κύριος λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η εξέταση ήταν υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις.
Αποτελέσματα: Στο 41 % (49 ασθενείς) των ασθενών παρατηρήθηκε ΚΟΠ. Από τους 49 ασθενείς με ΚΟΠ οι 36 ήταν αγόρια και οι 13 κορίτσια. Σε 33 περιπτώσεις η ΚΟΠ ήταν ετερόπλευρη ενώ σε 16 ήταν αμφοτερόπλευρη. Από τις 49 περιπτώσεις με ΚΟΠ, οι 8 ήταν 1ου βαθμού, οι 18 ήταν 2ου βαθμού, οι 13 ήταν 3ου βαθμού, οι 6 ήταν 4ου βαθμού και οι 4 ήταν 5ου βαθμού.
Συμπεράσματα: Η ΚΟΠ παρατηρείται συχνότερα στα αγόρια απ'ότι στα κορίτσια (αναλογία Αγόρια:Κορίτσια = 3:1). ΚΟΠ παρατηρήθηκεστο 54 % των αγοριών και στο 25 % των κοριτσιών. Η ΚΟΠ συνήθως είναι ετερόπλευρη.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK