Απεικονιστική διερεύνηση εξωπνευμονικής φυματίωσης: παρουσίαση δύο περιστατικών

Απεικονιστική διερεύνηση εξωπνευμονικής φυματίωσης: παρουσίαση δύο περιστατικών

Α. Βιτζηλαίου [1], Χ. Τριαντοπούλου [2], Π. Μανιάτης [2], Γ. Καλπάκου [3], Γ. Ζώης [2], Ε. Ανευλαβης [3], Η. Κουλεντιανός [1]

[1] Ακτινολογικό Τμήμα,
[2] Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας,
[3] Α' Παθολογική Κλινική Κωνσταντοπούλειου Συγκροτήματος Π.Γ.Ν. Νέας Ιωνίας " ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ"

Παρουσιάζουμε δύο περιστατικά εξωπνευμονικής φυματίωσης με τραχηλική εντόπιση. Και οι δύο ασθενείς εμφάνισαν τυπική εικόνα φλεγμονής από μυκοβακτηρίδιο, που εξελίχθηκε σε ψυχρό απόστημα του υπερκλείδιου βόθρου στον πρώτο, και του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός στον δεύτερο.
Το ενδιαφέρον των δύο περιστατικών έγκειται στη σπανιότητα της εντόπισης του ψυχρού αποστήματος στην τραχηλική χώρα, αλλά και στο γεγονός της επανεμφάνισης της συγκεκριμένης νοσολογικής οντότητας στα πλαίσια της γενικότερης τροποποίησης των διεθνών επιδημιολογικών δεικτών της φυματίωσης.

Read more...

Η άξια της ελικοειδούς υπολογιστικής τομογραφίας και των ανασυνθέσεων αυτής στη διερεύνηση των παθήσεων του τράχηλου

Η άξια της ελικοειδούς υπολογιστικής τομογραφίας και των ανασυνθέσεων αυτής στη διερεύνηση των παθήσεων του τράχηλου

Ε. Συργκάνη-Κεχαλάκη [1], Α. Φωτιάδου [1], Χ. Ναλμπαντίδου [1], Δ. Βαλαγιάννης [2], Ε. Αλεξοπούλου [3], Χ. Σκουλάκης [2]

[1] Αξονικός Τομογράφος,
[2] ΩΡΛ Κλινική και
[3] Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Βόλου

Σκοπός: Η ανάδειξη της διαγνωστικής αξίας της ελικοειδούς υπολογιστικής τομογραφίας και των πολυεπίπεδων ανασυνθέσεων αυτής στη διερεύνηση των παθήσεων του τραχήλου.
Υλικό και μέθοδος: Περιέλαβε 50 ασθενείς με υποψία παθολογίας της ανατομικής περιοχής του τραχήλου εκ των συμπτωμάτων και της αντικειμενικής ωτορινολαρυγγολογικής εξέτασης. Όλοι υποβλήθηκαν σε ελικοειδή υπολογιστική τομογραφία προ και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας. Ακολούθησαν ανασυνθέσεις στο στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο. Τα ευρήματα της υπολογιστικής τομογραφίας συσχετίσθηκαν με τα αποτελέσματα της παθολογοανατομικής μελέτης.
Παθολογικά ευρήματα απεικονίστηκαν σε 22/50 εξεταζόμενους. Σε 16 εξ αυτών τέθηκε η διαφορική διάγνωση κακοήθειας λάρυγγος, γλώσσας και υπογνάθιου αδένα. Στους λοιπούς εξεταζόμενους, τα ευρήματα της υπολογιστικής τομογραφίας ήταν συμβατά με φλέγμονα, κύστη θυρεογλωσσικού πόρου και νόσο των φωνητικών χορδών. Η σύγκριση των ευρημάτων της υπολογιστικής τομογραφίας με αυτά της παθολογοανατομικής μελέτης απέδειξε σύμπτωση αποτελεσμάτων και στους 22 εξεταζόμενους.
Συμπέρασμα: Η ελικοειδής υπολογιστική τομογραφία με τη δυνατότητα των πολυεπίπεδων ανασυνθέσεων που παρέχει, αποτελεί ακριβή διαγνωστική μέθοδο για τη διερεύνηση των παθήσεων του τραχήλου . Η επιβεβαίωση της διαγνωστικής της αξίας γίνεται μέσω σύγκρισης των ευρημάτων της με αυτά της παθολογοανατομικής μελέτης.

Read more...

Αγγειακή δυσπλασία της έξω σφαγίτιδας. Διάγνωση με υπερηχογράφημα Doppler, Αξονική Τομογραφία και Αξονική Αγγειογραφία

Αγγειακή δυσπλασία της έξω σφαγίτιδας. Διάγνωση με υπερηχογράφημα Doppler, Αξονική Τομογραφία και Αξονική Αγγειογραφία

Ε. Εμμανουήλ , Γ. Δασκαλογιαννάκης , Α. Πετεινέλλη , Λ. Φραγκοπούλου , Κ. Κοκκίνης

ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Περίληψη
Οι αγγειακές δυσπλασίες που προέρχονται από το τοίχωμα της έξω σφαγίτιδας φλέβας είναι σπάνιες. Παρουσιάζουμε περιστατικό αγγειακής δυσπλασίας στην έξω σφαγίτιδα φλέβα σε γυναίκα 50 χρόνων, η οποία προσήλθε με διόγκωση της αριστερής πλάγιας τραχηλικής χώρας. Η διάγνωση έγινε με Υπερηχογράφημα Doppler, Αξονική Τομογραφία (CT) και Αξονική Αγγειογραφία (CTA). Τα απεικονιστικά ευρήματα σε συνδυασμό με το ιστορικό της ασθενούς ήταν ενδεικτικά αγγειακής δυσπλασίας της έξω σφαγίτιδας.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK