Menu

Ενημέρωση για δράσεις της ΕΑΕ.

12/07/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμε δράσεις της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας.

Παρακαλώ κάντε κλικ για να διαβάσετε τις επιστολές της ΕΑΕ.

1. Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΚεΣΥ
2. Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ.

Μετα τιμής,

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσιτουρίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Αθανάσιος Χαλαζωνίτης

Επικαιροποίηση μητρώου μελών ΕΑΕ.

09/07/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε μια προσπάθεια επικαιροποίησης και αναβάθμισης του αρχείου μελών της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας σας παρακαλούμε όπως απαντήσετε σε αυτό το e-mail συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στο τέλος του μηνύματος.

Παρακαλούμε ιδιαιτέρως όπως προωθήσετε το e-mail και σε συναδέλφους σας ιατρούς ακτινολόγους που εργάζεστε στον ίδιο χώρο προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία.

Η προσπάθεια δημιουργίας πλήρους αρχείου μελών της ΕΑΕ αποτελεί την βάση για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της ΕΑΕ για σύγχρονη εκπαίδευση, σύγχρονο προγραμματισμό, ηλεκτρονική συμμετοχή καθώς και για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο όπως όλοι μας συμβάλλουμε στην δημιουργία αυτού του αρχείου.

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα, τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται αποκλειστικά στο μητρώο μελών της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και δεν πρόκειται  να μεταβιβασθούν πουθενά.

Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσιτουρίδης     
 
Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Χαλαζωνίτης
 
Φόρμα επικαιροποίησης στοιχείων.
 
Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
Ειδικευόμενος / Ειδικός Ακτινολόγος:
Συνταξιούχος Δημοσίου με / χωρίς διακοπή στο ΤΣΑΥ:
Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό:
Εργασία (Ιδιωτικός/Δημόσιος Τομέας, Νοσοκομείο, Τμήμα):
Θέση Εργασίας (Καθηγητής, Διευθυντής, Επιμελητής κλπ):
Διεύθυνση εργασίας (οδός, αριθμός, τκ, πόλη):
Διεύθυνση οικίας (οδός, αριθμός, τκ, πόλη):
Κινητό τηλέφωνο:
Email:

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για:

Α) το αντικείμενο που εξειδικεύεστε:

Β) αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε ομιλίες / συνέδρια / μετεκπαιδευτικά μαθήματα:

Γ) αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε Προεδρεία λόγω εμπειρίας σε κάποιο αντικείμενο:

Ενημέρωση συναδέλφων.

05/07/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

για ενημέρωσή σας σχετικά με τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 3 Ιουλίου.

Α. Διαβάστηκαν τα αιτήματα για παροχή αιγίδας και αποφασίσθηκε να παραχωρηθεί  η αιγίδα της Εταιρείας σε αίτημα που είχε υποβληθεί από τον Καθηγητή Ακτινολογίας κ. Πέτσα για το 20ο Συνέδριο της Ένωσης Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος και επίσης να παραχωρηθεί η αιγίδα στην "Ημερίδα Υπερηχογραφίας – Ελαστογραφίας  Μαστών - Hands On Επεμβατικών" που διοργανώνει η Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος ύστερα από επικοινωνία με τον Πρόεδρο κ. Δημητρόπουλο στο οποίο θα επαναληφθούν οι κατευθύνσεις του ΔΣ προς συγχώνευση όλων των ακτινολόγων που ασχολούνται με τον μαστό στον Τομέα Απεικόνισης  του Μαστού της ΕΑΕ.  

Β. Έγινε συζήτηση σχετικά με το έγγραφου του Προέδρου του ΚεΣΥ όπου ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών ρυθμίσεων που επίκεινται όσο αφορά τις ειδικότητες / εξειδικεύσεις όσο και τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση.

Γ. Έγινε συζήτηση σχετικά με το Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 2018 που θα γίνει 7 - 9 Δεκεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Athens Hyatt Regency (πρώην Ledra Marriott).
Πρόεδρος του Συνεδρίου ορίσθηκε ο Πρόεδρος της Εταιρείας με Αντιπρόεδρο τον κ. Κώστα Κοκκίνη, Διευθυντή του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου ΚΑΤ. Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή θα απαρτίζονται από ένα 3μελές Προεδρείο και 10 μέλη έκαστη. Το 3μελές Προεδρείο της Επιστημονικής Επιτροπής θα αποτελούν οι Καθηγητές κ.κ. Δημητριάδης, Σιαμπλής και Στριγγάρης. Το 3μελές Προεδρείο της Οργανωτικής Επιτροπής  θα αποτελούν οι κ.κ. Κυρόπουλος, Λυμπερόπουλος και Τσουρούλας. Το κάθε μέλος του ΔΣ θα ορίσει 2 άτομα (1 για την Επιστημονική και 1 για την Οργανωτική Επιτροπή). Το οργανωτικό πλάνο για το Συνέδριο εν πολλοίς θα είναι έργο των Τομέων. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο.
 
Δ. Έγινε συζήτηση σχετικά με το 1ο τμήμα της μελέτης που υπέβαλε ο κ. Καζάσης στην Εταιρεία για την βιωσιμότητα των εργαστηρίων υπερήχων.  

Ε. Εγκρίθηκαν τιμολόγια σχετικά με τις μετακινήσεις των μελών του ΔΣ, τις εργασίες του website και την αμοιβή του λογιστηρίου. Ζητήθηκε όμως η αμοιβή του αντί για 1 χρόνο να ισχύσει για 2 έτη λόγω οικονομικής δυσχέρειας.

Στ. Συζητήθηκε το θέμα της μισθοδοσίας εξειδικευμένων στην Επεμβατική Ακτινολογία και αποφασίσθηκε να σταλεί επιστολή στο Υπουργείο με αίτημα σχετικά με πρόταση να χρηματοδοτηθούν από το κονδύλι των κενών θέσεων των ειδικευομένων ή  να βρεθεί κάποια φόρμουλα παρόμοιας φύσεως όπως γίνεται στη εντατικολογία και στην νεογνολογία.

Z. Εγκρίθηκαν τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συγκρότησης σε σώμα της 8ης Μαΐου και του ΔΣ της 5ης Ιουνίου.
 
Η. Συστάθηκε η Επιτροπή Τομέα Ογκολογικής Απεικόνισης βάσει των αιτημάτων που λάβαμε. Στην επιτροπή συμμετέχουν (αλφαβητικά): Αναστασίου Αθανασία, Ανδριώτης Ευθύμιος, Κατσίβα Βασιλική, Κουτουλίδης Βασίλης, Μουλοπούλου Λία, Παπαναγιώτου Χάρης, Στασινοπούλου Μυρσίνη.  Επικεφαλής του Τομέα Ογκολογικής Απεικόνισης ορίσθηκε η Καθηγήτρια κα Λία Μουλοπούλου.  

Μετα τιμής,
 
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσιτουρίδης       

Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Χαλαζωνίτης

Στήριξη της ΕΑΕ στα προβλήματα των ακτινολόγων.

03/07/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμε δράσεις της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας.

Παρακαλώ κάντε κλικ για να διαβάσετε τις καταγγελίες και τις επιστολές της ΕΑΕ.

1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αγγειοχειρουργικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Απάντηση της ΕΑΕ
2. Καταγγελία - Απάντηση της ΕΑΕ.

Μετα τιμής,
 
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσιτουρίδης       

Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Χαλαζωνίτης

Συνταγογράφηση σκιαγραφικών από τους ακτινολόγους.

28/06/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

επειδή πάρα πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε ότι μπορούμε να συνταγογραφούμε τα σκιαγραφικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εγγραφή σας στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

- Μπαίνετε στο site της ΗΔΙΚΑ www.idika.gr
- Επιλέγετε από το μενού αριστερά την 6η κατηγορία «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση»
- Επιλέγετε την κατηγορία «Διαχείριση Λογαριασμού & Εγγραφή νέου χρήστη»
- Επιλέγετε την κατηγορία «Εγγραφή νέου χρήστη»
- Κάνετε την εγγραφή σας μέσω ΓΓΠΣ (Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων).


Μετα τιμής,
 
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσιτουρίδης
       
Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Χαλαζωνίτης

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK