Σπινθηρογραφική απεικόνιση υποτροπιάζουσας ινωμάτωσης του μαστού με 99mTc-(V)DMSA

Σπινθηρογραφική απεικόνιση υποτροπιάζουσας ινωμάτωσης του μαστού με 99mTc-(V)DMSA

Β. Παπαντωνίου[1], Σ. Τσιούρης[1], Ν. Πτώχης[2], Α. Αρκά[1], Α. Καρατάσιου[2], Τ. Ζέρβα[1]

[1] Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Αλεξάνδρα"
[2] Τμήμα Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Αλεξάνδρα"

Γυναίκα 35 ετών με ινωμάτωση δεξιού μαστού, υποβλήθηκε σε ογκεκτομή. Δύο χρόνια αργότερα, επανεμφανίσθηκε μάζα τριπλασίου μεγέθους στη μαστογραφία. Η σπινθηρομαστογραφία με 99mTc-(V)DMSA ανέδειξε διάχυτη πρόσληψη ραδιοφαρμάκου, καταλαμβάνουσα ολόκληρο το μαστό. Μια λιγότερο εκτεταμένη πρόσληψη παρατηρήθηκε αριστερά. Η ασθενής υπεβλήθη σε δεξιά μαστεκτομή και ανοιχτή βιοψία αριστερά, που ανέδειξαν αμφοτερόπλευρη ινωμάτωση. Η μέθοδος μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την έκταση της βλάβης.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK