Η βιοψία δια λεπτής βελόνης των μη ψηλαφητών ογκόμορφων βλαβών του μαστού με την καθοδήγηση των υπερήχων

Η βιοψία δια λεπτής βελόνης των μη ψηλαφητών ογκόμορφων βλαβών του μαστού με την καθοδήγηση των υπερήχων

Τ. Μαλκότση, Α. Διαμαντοπούλου, Γ. Ροδοκαλάκης, Β. Κυριάκου, Φ. Γκουτσαρίδου, Ι. Τσιτουρίδης

Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν Παπαγεωργίου, Θες/νίκη

Περίληψη
Η βιοψία με λεπτή βελόνη (FNAB) είναι μια ευρέως αποδεκτή και αξιόπιστη μέθοδος για την αξιολόγηση των βλάβών του μαστού. Με την καθοδήγηση των υπερήχων είναι δυνατή η διενέργεια βιοψιών σε μικρές, μη ψηλαφητές ογκόμορφες βλάβες. Η υψηλή διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου στη διάκριση μεταξύ καλοήθους και κακοήθους εξεργασίας, συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή άσκοπων χειρουργικών επεμβάσεων αλλά και στον προγραμματισμό του χειρουργικού πλάνου σε περιπτώσεις κακοήθων βλαβών. Συνολικά υποβλήθηκαν σε βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNAB) 371 ασθενείς με μη ψηλαφητές ογκόμορφες βλάβες, σε χρονικό διάστημα 2 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας η ευαισθησία της μεθόδου είναι 96,5%, η ειδικότητα 99,6%, η θετική προγνωστική αξία 98,2% και η αρνητική προγνωστική αξία 99,3%. Το ποσοσό των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων είναι 3,45%, ενώ των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 0,35%.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK