Απεικονιστικά ευρήματα σηπτικών εμβόλων.

Απεικονιστικά ευρήματα σηπτικών εμβόλων

Π. Φιλιππούσης, Ι. Τσαγγαρίδου, Β. Σωτηροπούλου, Γ. Στάμου, Α. Τζαννετάκη, Λ. Θάνος

Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας, ΓΝΝΘΑ "Η Σωτηρία"

Περίληψη
Σκοπός: Η ανάδειξη των απεικονιστικών ευρημάτων στην υπολογιστική τομογραφία (ΥΤ) των σηπτικών εμβόλων σε υψηλού κινδύνου ασθενείς.
Υλικό-Μέθοδος: Τα τελευταία 2 χρόνια εξετάσαμε με ΥΤ θώρακος, 32 ασθενείς υψηλού κινδύνου (χρήστες ναρκωτικών ουσιών ενδοφλεβίως, ασθενείς με γνωστή ενδοκαρδίτιδα, με αναπνευστική λοίμωξη ή με λοίμωξη του ουροποιητικού) για πιθανή ύπαρξη σηπτικών εμβόλων στον πνεύμονα.
Αποτελέσματα: Τα κύρια απεικονιστικά ευρήματα πλέον συμβατά με σηπτικά έμβολα ήταν τα κάτωθι: διάσπαρτα κατά τόπους οζόμορφα πνευμονικά διηθήματα, κύρια με υπουπεζωκοτική εντόπιση, τα οποία παρουσίαζαν υπόπυκνο κέντρο και διαφορετικό βαθμό κοιλοποίησης, σε αμφότερους τους λοβούς. Σε μερικά εξ αυτών παρατηρήθηκε και το σημείο του τροφοφόρου αγγείου (το οποίο επιβεβαιώνει την αιματογενή προέλευση του σηπτικού υλικού). Συνοδά απεικονιστικά ευρήματα ήταν : υπεζωκοτική συλλογή με συνοδό παθητική ατελεκτασία και λιγότερο συχνά διογκωμένοι λεμφαδένες.
Συμπέρασμα: Η ΥΤ θώρακος σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, αποτελεί μια χρήσιμη μέθοδο για την διάγνωση σηπτικών εμβόλων σε υψηλού κινδύνου ασθενείς.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK