Αδενοκαρκίνωμα μέσης γραμμής, αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας: Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Αδενοκαρκίνωμα μέσης γραμμής αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας: Ενδιαφέρουσα Περίπτωση.

Ι. Καλογερόπουλος, Μ. Σκυλακάκη, Α. Παρλαμέντη, Π. Πιπερόπουλος

Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο Γ.Π.Ν. Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός"

Περίληψη
Παρουσιάζεται μια περίπτωση αδενοκαρκινώματος μέσης γραμμής, αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας, με πρώτη εκδήλωση μεταστατική διήθηση του μεσοθωρακίου.
Πρόκειται για ασθενή 75 ετών που προσήλθε στο νοσοκομείο μας παραπονούμενος κυρίως για δυσφαγία και στον οποίο παρά τον ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο , δεν κατέστη δυνατή η ανάδειξη της πρωτοπαθούς εστίας.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK