Υπερηχογραφία με σκιαγραφικό μέσο στο οξύ επώδυνο όσχεο

Υπερηχογραφία με σκιαγραφικό μέσο στο οξύ επώδυνο όσχεο.

Ι. Μοσχούρης, Ε. Λαμπροπούλου, Δ. Καλίκης, Μ. Χαλίλη, Σ. Φιλαδιτάκης, Δ. Ματσαϊδώνης

Ακτινολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Π. "Τζάνειο"

Περίληψη
Σκοπός: Η παρουσίαση και αξιολόγηση των ευρημάτων της υπερηχογραφίας με σκιαγραφικό μέσο (ΥΣΜ) σε τυπικές περιπτώσεις οξέως, επώδυνου οσχέου.
Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη συμπεριέλαβε 14 ασθενείς ηλικίας 19-61 ετών. Αυτοί υπεβλήθησαν σε grey-scale και έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα οσχέου και ακολούθως σε υπερηχογραφική απεικόνιση του οσχέου κατόπιν ενδοφλέβιας έγχυσης 2,4 ml σκιαγραφικού μέσου υπερήχων 2ης γενιάς (εναιώρημα από μικροφυσαλίδες εξαφθοριούχου θείου). Χρησιμοποιήθηκε ειδική τεχνική ανίχνευσης της σκιαγραφικής ουσίας (Contrast Tissue Imaging-CnTI). Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε από την χειρουργική επέμβαση σε 6 περιπτώσεις και από τον συνδυασμό των κλινικών, απεικονιστικών και εργαστηριακών ευρημάτων σε 8.
Αποτελέσματα: Η τελική διάγνωση ήταν: Συστροφή όρχεως (n=4), Επιδιδυμίτις (n=2, μία εξ΄αυτών επιπλακείσα με απόστημα), Απόστημα όρχεως (n=1), Απόστημα οσχέου (n=1), Τραύμα όρχεως ποικίλης βαρύτητας (n=6). Η ΥΣΜ ανέδειξε πλήρη έλλειψη ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις συστροφής, επιτρέποντας την άμεση και σίγουρη διάγνωση. Στις περιπτώσεις φλεγμονής που επεπλάκησαν με απόστημα η ΥΣΜ σκιαγράφησε τις βλάβες σαφέστερα σε σύγκριση τον συνδυασμό grey-scale και έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας. Στις βαριές κακώσεις παρατηρήθηκε ελάχιστη, ανομοιογενής ή κατά τόπους ενίσχυση, ενώ οι ελαφρές τραυματικές βλάβες δεν συνοδεύτηκαν από αξιόλογες διαταραχές της ενίσχυσης. Τα αιματώματα απεικονίσθηκαν σαν αλλοιώσεις χωρίς ενίσχυση.
Συμπέρασμα: Σε επιλεγμένες περιπτώσεις οξέως οσχέου, η ΥΣΜ μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της υπερηχογραφικής διάγνωσης. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για να προσδιορισθούν σαφώς οι ενδείξεις της μεθόδου.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK