Menu

Ενημέρωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

μετά από την ενημέρωση της βουλευτού κυρίας Όλγας Γεροβασίλη από την ΕΑΕ για τα τεκταινόμενα στην Ακτινολογία και τις ενέργειες της ΕΑΕ, σας κοινοποιούμε τις ερωτήσεις της κυρίας βουλευτού στην Βουλή των Ελλήνων.

1) Ερώτηση για "κούρεμα" χρεών ΕΟΠΥΥ σε μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινολογικά ιατρεία.

2) Ερώτηση για την "Κατευθυντήρια οδηγία Ποιότητας" του ΕΟΠΥΥ για μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινοδιαγνωστικά ιατρεία.

 

Επιστολή της ΕΑΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας σχετικά με την Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΟΠΥΥ για την Ποιότητα στην Ακτινοδιάγνωση

24/1/2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εχθές, 23/1/2013, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. Η συνεδρίαση έγινε  σε συνεργασία  με το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας, ο Προέδρος του οποίου Καθηγητής κ. Π. Πρασόπουλος ανταποκρίθηκε άμεσα ερχόμενος από την Αλεξανδρούπολη και παρέστη στη συνεδρίαση, όπως και ο Καθηγητής κ. Α. Γουλιάμος. Συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της  Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων Απεικονιστών Ελλάδος κ. Δ. Τριανταφύλλου.

Είναι βέβαιο ότι αυτή η σύμπνοια, η οποία υπάρχει στην Ελληνική Ακτινολογική κοινότητα, θα φέρει αποτελέσματα. Στη συνεδρίαση, η οποία  είχε θέμα τις εξελίξεις σχετικά με την Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας του ΕΟΠΥΥ, αποφασίσθηκε να σταλεί στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Σαλμά η ακόλουθη επιστολή:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΠ 17                                                                                      Αθήνα, 23/01/2013

 

Προς κ. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Σαλμά

 

Θέμα: Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας στην Ακτινοδιάγνωση

 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία και το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας εκπροσωπώντας το σύνολο της Ακτινολογικής κοινότητας, συνηγορούν ισχυρά υπέρ της αξιολόγησης και καθιέρωσης κριτηρίων ποιότητας στην Ακτινοδιάγνωση, ενιαίων και κοινών για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Υγείας.

 

Η ακολουθούμενη τακτική του ΕΟΠΥΥ μέσω της σε εξέλιξη διαβούλευσης δεν υπηρετεί αυτό το στόχο αλλά αντίθετα δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το υπό διαβούλευση κείμενο: α. καταργεί στην πράξη την ειδικότητα της Ακτινολογίας αφού αναθέτει την αξιολόγηση του ιατρικού έργου των Ακτινολόγων ιατρών σε «ανεξάρτητη ομάδα ιατρών» (Πίνακας Αξιολόγησης) και β. αντικαθιστά κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία την οποία ήδη εφαρμόζει και εποπτεύει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας με τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στο τμήμα της διαβούλευσης στο κεφάλαιο «Απαιτήσεις και σημεία ελέγχου». Επιπρόσθετα, ο ΕΟΠΥΥ, ως φορέας παροχής υπηρεσιών, δεν είναι ο κατάλληλος οργανισμός για σύνταξη και έλεγχο Ποιότητας που παγκοσμίως ανατίθεται σε επιστημονικούς φορείς.

 

Η επιβεβλημένη σήμερα αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στους παρακάτω άξονες, κατά τη γνώμη μας:

1. τεχνολογική επάρκεια σε σχέση με τις κλινικές εφαρμογές της απεικόνισης

2. ολοκληρωμένα πρωτόκολλα για την ποιοτική αρτιότητα κάθε απεικονιστικής εξέτασης

3. κριτήρια ποιότητας της ψηφιακής εικόνας των μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας

4. διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων από κατάλληλα εκπαιδευμένους Ακτινολόγους ιατρούς

5. διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας των απεικονιστικών μηχανημάτων

6. ύπαρξη συμπληρωματικών δομών του ιατρικού έργου (π.χ. αρχειοθέτηση)

 

Τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να εξειδικευτούν από υψηλού επιπέδου και αποδοχής επιστημονική επιτροπή στην οποία αυτονόητο είναι ότι θα συμμετέχει η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία και το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας. Ο τελικός στόχος είναι η πιστοποίηση των κέντρων που πληρούν τα κριτήρια ποιότητας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και με τα οποία μπορεί να συμβληθεί ο όποιος ασφαλιστικός οργανισμός. Αυτό θα διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες αλλά και όλα τα συμβεβλημένα κέντρα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα θα έχουν ισότιμη μεταχείριση και δεν θα υπάρχουν διαβαθμισμένες ιατρικές υπηρεσίες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής ποιότητας. Η τήρηση, εφαρμογή και ο έλεγχος ποιότητας διασφαλίζεται από κατάλληλο θεσμικό όργανο, όπως π.χ. το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ή «9μελής Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών».

 

Τα Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και του ΕΚΑ είμαστε στη διάθεση της Πολιτικής Ηγεσίας και της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για τη σύνταξη ενός Κανονισμού Λειτουργίας των Ακτινολογικών Εργαστηρίων με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας.  

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και του ΕΚΑ

 

 

 

                                                                       

 

Κυριάκος Στριγγάρης                                                        Παναγιώτης Πρασόπουλος

 

Πρόεδρος ΕΑΕ                                                                        Πρόεδρος ΕΚΑ

 

Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών                               Καθηγητής Ακτινολογίας

 

 

 

 

 

Μαρίνος Τσουρούλας                                                           Δημήτριος Σιαμπλής

 

Γενικός Γραμματέας ΕΑΕ                                                    Γενικός Γραμματέας ΕΚΑ

 

Διευθυντής ΕΣΥ                                                                  Καθηγητής Ακτινολογίας

 

                                     

 

Οδηγός για τις ενδείξεις χρήσης σκιαγραφικών στην Ακτινολογία

19/1/2013

Διαβάστε εδώ τον Οδηγό ενδείξεων χρήσης σκιαγραφικών στην Ακτινολογία που γράφτηκε από την ΕΑΕ μετά από σχετικό αίτημα του ΕΟΠΥΥ.

Νεότερες εξελίξεις σχετικά με την Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητος του ΕΟΠΥΥ

15/1/2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε πως τις τελευταίες 2 ημέρες πραγματοποιήθηκαν οι εξής συναντήσεις:

  • Στις 14/1 του Προέδρου της ΕΑΕ, Κ. Στριγγάρη με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
  • Στις 15/1 του Προέδρου της ΕΑΕ, Κ. Στριγγάρη και του μέλους του ΔΣ της ΕΑΕ, Κ. Λυμπερόπουλου με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν ενδελεχώς τα θέματα που προέκυψαν από τη δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας Ποιότητος στην Ακτινοδιάγνωση, σε σχέση με τη δυναμική παρέμβαση της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και τα αντίστοιχα προβλήματα των Ελλήνων Ακτινολόγων.

Λόγω των τρεχουσών επειγόντων εξελίξεων και σε συνέχεια των ανωτέρω συναντήσεων, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΕ μεθαύριο 17/1 για ενημέρωση, για να καθορισθεί η σχέση συνεργασίας μεταξύ ΕΑΕ και ΕΟΠΥΥ και να δοθεί άμεσα σχετική απάντηση. Σχετικώς θα σας κρατούμε συνεχώς ενήμερους.

                                                                                                               Ο Πρόεδρος της ΕΑΕ

                                                                                                                Κυριάκος Στριγγάρης

Απάντηση της ΕΑΕ στην Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας του ΕΟΠΥΥ

10/1/2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε για την απάντηση του ΔΣ της ΕΑΕ προς τον ΕΟΠΥΥ, η οποία έχει ήδη παραδοθεί από το απόγευμα και στον Υπουργό Υγείας από τον Πρόεδρο της Εταιρείας, κ. Κ. Στριγγάρη:

___________________________________________________________________________

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013

Προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

 

Ενημερωθήκαμε μέσω διαδικτύου για την Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας για την Ακτινοδιάγνωση. Για το απαράδεκτο αυτό κείμενο έχουμε να κάνουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις:

1. Ο χρόνος διαβούλευσης είναι απαγορευτικός για να υπάρξει αξιολόγηση των παραμέτρων του και για τη διαμόρφωση εποικοδομητικών προτάσεων.

2. Για τη σύνταξη του κειμένου αυτού δεν ζητήθηκε η άποψη των επίσημων επιστημονικών φορέων της Ακτινολογίας, δηλαδή της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων Απεικονιστών Ελλάδος.

3. Από την πρώτη ανάγνωση του κειμένου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πληθώρα καινοτομιών, απαιτήσεων και ασαφειών για τις οποίες πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι επίσημοι φορείς Ακτινολογίας και Ακτινοπροστασίας.

4. Το όλο κείμενο παραπέμπει περισσότερο σε εμπορικές εταιρείες, παρά σε υπηρεσίες υγείας, που μέχρι πρότινος εποπτεύονταν από το Υπουργειο Υγείας.

5. Επίσης αγνοούνται ή παρακάμπτονται οι επίσημοι θεσμοθετημένοι φορείς του Κράτους, όπως η ΕΕΑΕ, οι Ιατρικοί Σύλλογοι και οι Περιφέρειες των Νομαρχιών, οργανισμοί οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνοι για την έκδοση και την ανανέωση άδειας λειτουργίας ενός Εργαστηρίου, καθώς και για την ασφαλή και εύρυθμο λειτουργίας τους.

6. Δεν αναφέρεται πουθενά η ισχύς των εν λόγω διατάξεων στους Κρατικούς Οργανισμούς Υγείας και πώς θα αντιμετωπισθούν αυτοί από τον ΕΟΠΥΥ.

7. Τα περισσότερα από τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία είναι τόσο ανεφάρμοστα, που καταδικάζουν σε κλείσιμο τα περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα Ακτινολογικά Εργαστήρια και απαγορεύουν τη δημιουργία νέων Εργαστηρίων από νέους Ακτινολόγους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους καταφεύγουν εκτός Ελλάδος για επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ καθιστά και αδύνατη τη λειτουργία των περισσότερων Δημοσίων Νοσοκομείων.

8. Το αποκορύφωμα της Κατευθυντήριας Οδηγίας αποτελεί ο πίνακας των παραμέτρων που συνθέτουν την αξιολόγηση ποιότητας, όπου αποδεικνύεται η προχειρότητα της αντιμετώπισης της τιμολόγησης των ιατρικών πράξεων, γιατί δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει υφέρπουσα σκοπιμότητα για την περαιτέρω μείωση των τιμών τους.

9. Σε περίπτωση που εφαρμοσθούν τα αμφιλεγόμενα κριτήρια της Κατευθυντήριας Οδηγίας Ποιότητας, τα οποία βασίζονται σε ανεδαφικές διαδικασίες χωρίς συγκεκριμένο στόχο και όφελος εκ μέρους του Οργανισμού, φαίνεται να φωτογραφίζονται κάποιες επιχειρήσεις αποκλείοντας κάποιες άλλες από την αγορά εργασίας.

10. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Κατευθυντήρια Οδηγία στοχοποιεί μόνον τους Ακτινολόγους και Βιοπαθολόγους, χωρίς να υφίστανται αντίστοιχα κριτήρια ποιότητας για οποιαδήποτε άλλη ιατρική ειδικότητα.

11. Ειδικότερα για τους Ακτινολόγους προστίθεται και το πιο προσβλητικό κριτήριο δειγματοληπτικής αξιολόγησης γνωματεύσεων από «ανεξάρτητη» ομάδα ιατρών. Ας προστεθεί ότι ενώ οι Ακτινολόγοι επανειλημμένως έχουν αιτηθεί να αμοίβεται ο Ακτινολόγος για τη γνωμάτευση, ουδέποτε αυτό έχει γίνει αποδεκτό από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος έρχεται τώρα να το θέσει ως κριτήριο για την αμοιβή ιατρικών πράξεων.

12. Οι πρακτικές και οι πολιτικές του ΕΟΠΥΥ καταλύουν την ισότιμη και ισόνομη αντιμετώπιση των Ελλήνων πολιτών με αποφάσεις όπως:

Α. Διαφορετική αντιμετώπιση Ακτινολόγων και Βιοπαθολόγων από όλες τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες.

Β. Διαφορετική αντιμετώπιση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Γ. Αντί ο ΕΟΠΥΥ να διασφαλίσει το ίδιο υψηλό επίπεδο παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους Έλληνες, είτε απευθυνονται στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα υγείας, κατηγοριοποιεί με αυθαίρετα κριτήρια (με αστέρια) την ίδια διαγνωστική εξέταση αποδεχόμενος με αυτό τον τρόπο ότι ασφαλισμένοι του μπορούν να έχουν υψηλής, μέτριας ή και χαμηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες.

13. Ο EOΠΥΥ είναι ασφαλιστικός οργανισμός και όχι ελεγκτικός μηχανισμός. Κατά συνέπεια είναι αναρμόδιος για να επιβάλει στους Ακτινολόγους Ιατρούς οδηγίες ποιότητας για τα εργαστήριά τους.

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, το ΔΣ της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας απορρίπτει και θεωρεί άκρως επικίνδυνο το κείμενο της Κατευθυντήριας Οδηγίας Ποιότητας του ΕΟΠΥΥ, είναι ωστόσο στη διάθεση της Πολιτικής Ηγεσίας και της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για τη σύνταξη ενός Κανονισμού Λειτουργίας των Ακτινολογικών Εργαστηρίων με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Η Ακτινολογική κοινότητα της χώρας θεωρεί ευπρόσδεκτη την αξιολόγηση και είναι θετική στη θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων στα Ακτινολογικά Εργαστήρια μετά από λεπτομερή μελέτη του θέματος, σε εύλογο χρονικό διάστημα και με σταδιακή εφαρμογή όσων συμφωνηθούν. Για τα Εργαστήρια που λειτουργούν,  μετά από έλεγχο ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ,  πρέπει να δοθεί χρόνος προσαρμογής.

 

 

Το ΔΣ της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας

 

 This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK